Second opinion

Het kan voorkomen dat u in een behandeling bent en dat u of uw behandelaar het idee heeft dat de therapie niet goed genoeg loopt. Idealiter bespreekt u dat eerst uitgebreid met hem of haar, en vaak lost dat al de remming op, of neemt een van u beiden, of u samen, het besluit de therapie te beëindigen. Het is ook mogelijk dat besloten wordt een mening van een derde te vragen. Als ik inga op uw vraag, is voor mij een vereiste dat u dit met uw huidige behandelaar bespreekt. In therapie zijn is een kwestie van vertrouwen en omdat het vragen van een tweede mening ook betekenis heeft in de lopende behandeling, is voor mij een vereiste dat zo’n stap naar mij eerst met de huidige therapeut besproken wordt. Een second opinion vragen is geen behandeling, maar valt onder het hoofdje ‘psychologisch onderzoek’ en wordt als zodanig ook bij de zorgverzekering gedeclareerd. Het is niet mogelijk na een second opinionook bij mij in behandeling te komen; zo’n advies werkt het best als dit in opzet onafhankelijk is en blijft. Soms is er niet sprake van een tweede mening tijdens een lopende behandeling, maar voorafgaand aan een behandeling, waarbij de vraagstelling dan is mee te denken over de indicatiestelling voor therapie: wat is er nodig en mogelijk?

U kunt zelf zo’n onderzoek aanvragen, maar ook uw behandelaar vragen het eerste contact te leggen. Het psychologisch onderzoek kan twee vormen hebben, die soms ook gecombineerd worden.
Soms bestaat het onderzoek uit het voeren van hooguit vier gesprekken, waarin dieper wordt ingegaan op de stagnatie in de behandeling, de mogelijk samenhang daarvan met de persoonlijkheid en de klachten. In die gesprekken gaat het zowel over uw verleden en uw ontwikkeling, als over uw huidige leven en de klachten. Een andere mogelijkheid is een testpsychologisch onderzoek, waarbij ik nauwelijks inga op de lopende behandeling, en vooral een beeld probeer te schetsen van de sterke en kwetsbare kanten in de persoonlijkheid.
In beide gevallen schets ik in het adviesgesprek in psychodynamische termen de persoonlijkheid, niet in termen van DSM-IV classificaties. Ook geef ik dan een duidelijk advies, dat u  in de vorm van een rapport meekrijgt. Als u daarvoor toestemming geeft, kan ik het rapport ook aan uw behandelaar sturen. Voor de kosten van de second opinion gelden dezelfde financiële voorwaarden als voor therapie en supervisie.