Lezingen

'De therapeut in gesprek'

Lezing op studiedag ‘Verstoorde seksuele ontwikkeling bij kinderen en adolescenten’. Amsterdam, 25 september 2015

pdf

'Het eigene van het vreemde' 

Lezing op symposium De Vreemde Ander en De Vreemdeling in onszelf, 14 november 2014

pdf

‘In de spreekkamer’

Lezing over schaamte op 24 januari 2013, georganiseerd door Benecke.
pdf

‘Publieke uitingen van psychoanalytici en psychotherapeuten’

Amsterdam, 4 juni 2012
Inleiding op de wetenschappelijke vergadering, georganiseerd door de commissie ethiek van de NVPA
pdf